"loon"

Graphite
John Olszewski / Valdosta, Georgia

3-17-07