"Stitches of Time"

Charcoal
Karin Murray / Valdosta, Georgia
3-20-07